1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromné CŠPP v Žiline

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Súkromné CŠPP v Žiline

ul. J. Vuruma 144, Žilina 010 01

+421 944 028 727

scsppza@gmail.com

scsppza.sk

Vývinová diagnostika detí s rizikovým, oneskorujúcim sa a nerovnomerným psychomotorickým vývinom, komplexná predškolská diagnostika detí s rizikovým vývinom (logopedické ťažkosti, jemná a hrubá motorika, správanie, ...), komplexná školská diagnostika detí s ťažkosťami v školskom prostredí (písanie, čítanie, počítanie, pozornosť, ...), depistážna a screeningová diagnostika vývinových porúch, zdravotných znevýhodnení a postihnutí, diagnostika profesijnej orientácie, pre tých, ktorí nevedia kam ďalej (pomoc pri výbere školy).

Zariadenie je zároveň poskytovateľom služby včasnej intervencie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk