1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Kremnica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Kremnica

Sama Chalupku 315/16, Kremnica 967 01

+421 045 6782 49

skola@szsi.sk

spojskolakremnica.edupage.org

Súčasťou školy je:

  • Špeciálna základná škola internátna
  • ZŠ pre žiakov s autizmom
  • ZŠ pri ZZ Kremnica
  • Školský klub detí
  • Školský internát
  • Špeciálna materská škola

Základná škola pre žiakov s autizmom

poskytuje vzdelávaciu starostlivosť žiakom s diagnózou detský autizmus alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia. Školu môžu navštevovať aj žiaci s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím.

Vzdelávanie žiakov prebieha podľa vypracovaných individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

Cieľom špeciálno-pedagogickej vzdelávacej starostlivosti je čo najvyššia miera rozvinutia osobnosti žiaka zameraná na dosiahnutie maximálne možného stupňa samostatnosti.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk