1

Kontakt

Úsmev pre druhých, o.z.

Pod Párovcami 7152/151, Piešťany 921 01

info@usmevpredruhych.sk

IBAN: SK4783300000002501301775

IČO: 50607740

DIČ: 2120696556

Darujte nám Vaše 2%

Všetko začalo v roku 2016, keď sa na narodila Dominika s raritnou diagnózou. V tom istom roku sme založili portál genetickesyndromy.sk, ktorý slúži na sieťovanie rodín so "vzácnymi" diagnózami. Portál je tiež využívaný ako zdroj odborných informácií pre lekárov a špecialistov, ktorí prichádzajú do styku ľudí s genetickým syndrómom.

Z údajov analytického centra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím tvoria viac ako 6% populácie Slovenska. Komunita zdravotne znevýhodnených ľudí sa dotýka až 15-25 % populácie Slovenskej republiky. Pre nich slúži portál usmevpredruhych.sk.

 • 6 percent populácie Slovenska má zdravotné znevýhodnenie rôzneho charakteru
 • približne 1000 rodinám na Slovensku je poskytovaná služba včasnej intervencie - rodín so zdravotným znevýhodnením je však až 14 000.
 • na základe štúdií je dokázané, že poskytnutie služby včasnej intervencie rodinám sa vráti štvornásobne vo forme zlepšenia zdravotného stavu
 • počet ľudí so zdravotným znevýhodnením štatisticky každoročne narastá

Aj preto, sme sa rozhodli prepojiť odborníkov a navrhnúť projekt tak, aby poskytoval čo najviac informácií, odbornej a sociálnej pomoci rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň šírili osvetu. Aby moderné online nástroje pokryli potreby čo najširšej skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže naša činnosť je bezplatná a nezisková, potrebujeme pomoc od ďalších ľudí - i Vás. 

„Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby."

Hlavné piliere o.z. Úsmev pre druhých:

 • Opora a podpora pre komunitu zdravotne znevýhodnených - zdravotne znevýhodnené dieťa sa môže kedykoľvek narodiť do každej rodiny či prejaviť sa v neskoršom veku. Preto sme vytvorili miesto, kde ľudia nájdu odpovede na svoje otázky a môže sa oprieť aj o skúsenosti kvalifikovaných odborníkov. Zároveň si môžu prostredníctvom digitálnych nástrojov fundraisovať peniaze či sieťovať sa s komunitou ľudí. Svojimi aktivitami sa snažíme o inklúziu a začlenenie témy zdravotného znevýhodnenia do života nás všetkých
 • Včasná intervencia – v našej Poradni združujeme odborníkov z radov fyzioterapeutov, lekárov, špeciálnych pedagógov či iných špecializácii Rodinám po narodení dieťaťa vieme poskytnúť konziliárne stanovisko - t.j. komplexný pohľad viacerých odborníkov na zdravotný alebo iný problém, čo môže výrazne pomôcť v jeho napredovaní i nastavovacích procesov. Sme online, rýchlo dostupní z akéhokoľvek kúta Slovenska. Všetko jednoducho zo súkromného prostredia svojho profilu.
 • Transparentnosť – je pre nás dôležité, aby príbehy ľudí nezneužívali organizácie alebo podvodníci vo svoj finančný prospech, a tiež, aby najmä vo finančných procesoch prevládala prehľadnosť a transparentnosť. Portál usmevpredruhych.sk ponúka priestor pre väčšiu angažovanosť ľudí a prináša im riešenia pre ich kunkrétnu životnú situáciu. 

„Už piatimi eurami mesačne prispejete k finančnej stabilizácii projektu. Prostredníctvom Poradne mesačne vyriešime do 400 podnetov od zdravotne znevýhodnených rodín."

Pravidelným finančným darom občianskemu združeniu Úsmev pre druhých napomáhate:

 • k lepšej dostupnosti relevantných a overených informácií;
 • k stabilizácii a rozšíreniu Poradne odborníkov, ktorá mesačne pomáha desiatkam ľudí s odborným poradenstvom;
 • k možnosti sieťovania sa v online priestore, vymieňaniu si informácií a vzájomnému podporovaniu sa;
 • k zlepšeniu stavu včasnej intervencie na Slovensku prostredníctvom online konziliárnych posudkov našich odborníkov;
 • k distribúcii odborných letákov do novorodeneckých a pediatrických ambulancií;
 • k sociálnej pomoci pre rodiny so zdravotne znevýhodneným členom;
 • k vytváraniu ikluzívnych a fundraisingových aktivít podporujúci tematiku zdravotného znevýhodnenia;
 • k šíreniu integrácie, inklúzie a úsmevu medzi všetkých ľudí a mnoho ďalšieho;

„Vďaka odborníkom v našej Poradni vieme pomôcť konkrétnym ľuďom v rôznych kútoch Slovenska. Bezplatne."

Komu vlastne pomáhame:

 • osobám s genetickým syndrómom,
 • osobám s mentálnym postihnutím,
 • osobám s viacnásobným postihnutím,
 • osobám s fyzickým znevýhodnením,
 • osobám s poruchou sluchu,
 • osobám s poruchou zraku,
 • rodinám osôb so zdravotným znevýhodnením,
 • špecialistom a odborníkom (lekári, fyzioterapeuti, špeciálni pedagógovia, logopédi, surdopédi...),
 • úradníkom (pracujúci napr. na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny),
 • podporným skupinám,
 • organizáciám, spolkom a zariadeniam, ktoré sa venujú komunite ZŤP,
 • fanúšikom a iným podporovateľom oblasti ZŤP;

Ak Vás náš projekt zaujal, prosíme, staňte sa našimi pravidelnými darcami a darujte úsmev druhým :)

Trvalý príkaz na IBAN: SK4783300000002501301775 si môžete nastaviť aj vo vašom internetbankingu.

 

Napíšte nám

Poslať
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk