1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Neurofeedback Je tréning mozgových vĺn zobrazovacou technikou, ktorý v reálnom čase zobrazuje mozgovú aktivitu a pomocou počítača sa klient učí samoregulácii mozgových vĺn. Podobný pravidelnému telesnému cvičeniu. Jedná sa o cvičenie mozgu za účelom zlepšenia mentánej výkonnosti. Tréning mozgových vĺn Vám pomôže pri zvýšení psychického výkonu. Naučíte sa lepšie koncentrovať, zlepšiť pamäť, zvládať telesnú a emočnú záťaž. EEG Neurofeedback je vhodný na prácu s deťmi i dospelými. Využíva sa pri ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou, ADD - porucha pozornosti, poruchách učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, vývinová dysfázia, NKS - problém s čítaním, upatňovaním pravopisu, matematickými úkonmi...), poruchách správania, aspergerovom syndróme, funkčnom autizme, úzkostných poruchách, depresii, znížení stresu, poúrazových stavoch mozgu, syndróme vyhorenia, mentálnom postihnutí, DMO, Downov syndróm, cievnych príhodách a iných ochoreniach. EEG Neurofeedback sa odporúča pre deti aj dospelých pre zvýšenie športového výkonu, u manažérov a ľudí psychicky vyťažených, príslušníkov bezpečnostných a záchranných zložiek.Vhodné aj ako relaxačná technika.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk