1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola v Bánovciach nad Bebravou

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola v Bánovciach nad Bebravou

Radlinského ul. 1605/16, Bánovce nad Bebravou 957 01

0387603837

szsbnb@szsradbn.edu.sk

szsbnb.edupage.org

Špeciálna základná škola v Bánovciach nad Bebravou, je plne organizovaná škola s 13-timi triedami, 7 tried je na prvom stupni (A,B,C variant ) a 6 tried  (A,B,Cvariant ) na druhom stupni.

Posledné tri školské roky je otváraný aj prípravný ročník, ktorý deti pripraví na ľahší štart a väčšiu úspešnosť v prvom ročníku. Výchovná činnosť v popoludňajších hodinách prebieha  aj v  školskom klube detí. Činnosť v školskom klube sa realizuje na základe výchovno vzdelávacieho plánu.

Výchova a vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami.

Škola je umiestnená v pokojnej  časti mesta Bánovce nad Bebravou s rozľahlým areálom a blízkou autobusovou stanicou.

Ďalej škola disponuje cvičebňou, športovým ihriskom, pozemkom na pestovateľské práce. Má zriadenú dielňu domácich prác nielen pre dievčatá ale aj dielňu pre chlapcov, dve štandardne vybavené IKT učebne.

V triedach sa realizuje vyučovanie prostredníctvom 5-tich interaktívnych tabúľ.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk