1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Reedukačné centrum v Bystričanoch je špeciálne výchovné zariadenie, ktoré poskytuje prevýchovný proces deťom vo veku od 

15 do 18 rokov. Súčasťou prevýchovného procesu je aj príprava na povolanie v jednoročnej príprave na povolanie pre deti s

ukončeným základným vzdelaním v špeciálnych základných školách. Do zariadenia môžu byť prijaté deti v súlade so Zákonom

č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 122 ods. 2.

Do reedukačného domova môžu byť prijatí žiaci na základe:

  • rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej a ochrannej výchovy,
  • rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení,
  • rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení,
  • dohody medzi zariadeniami, kde sa vykonáva nariadenie ústavnej výchovy,
  • na základe žiadosti rodiča, alebo dieťaťa.

Reedukačné centrum je zariadenie s náhradnou rodinnou výchovou a zameriava sa na intenzívny prístup k žiakom s poruchami správania s cieľom zaradenia žiaka do prirodzeného socialného prostredia so získanými základnými socialnými a pracovnými návykmi. Vzhľadom k možnostiam budúceho uplatnenia, zariadenie pooskytuje v Odbornom učilišti pre žiakov možnosť získať osvedčenie na výkon práce, ktorú si osvojil a je schopný ju samostatne vykonávať. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk