1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna ZŠ v Humennom Trebíčska

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna ZŠ v Humennom Trebíčska

Třebíčska 16, Humenné 066 01

+421 057/ 7722873

spec_zs_he@stonline.sk

szstrebhe.edupage.org

História školy sa začína písať prvým augustom 1985, keď odbor školstva v Humennom zrušil činnosť materskej školy a Zriaďovacou listinou zo dňa 20.08.1985 zriadil Osobitnú školu  na Sninskej ulici v Humennom.

V školskom roku 1985/86 mala škola štyri triedy, ktoré  doposiaľ  patrili pod  Osobitnú školu internátnu v Medzilaborciach. Z dôvodu rekonštrukcie budovy  školy, bolo potrebné umiestniť triedy do iných objektov - jednu  na ZŠ Pugačevova  v Humennom,  druhú na ZŠ Duchnovičova v Humennom a dve triedy  boli elokované  na ZŠ v Snine. V tomto  roku mala škola 57 žiakov.

Rekonštrukcia školy bola  síce ukončená k 01.09.1986, no neustále narastajúci počet tried, a v dôsledku toho nepostačujúce  priestory, si aj v nasledujúcich rokoch vyžadovalo, aby aj naďalej niektoré z nich  boli vysunuté na základné školy v Humennom alebo do Sniny.   

Školský rok 1993/1994 bol prelomovým. Z predchádzajúcich provizórnych priestorov sa škola presťahovala na Třebíčsku 16,  Humenné, do priestorov bývalej materskej školy, kde sídli dodnes.

Prvý január 1997 znamenal  v jej histórii významný medzník. Krajský školský úrad v Prešove Zriaďovacou listinou zo dňa 20.12.1996 zriadil Osobitnú školu,  Třebíčska 16,  Humenné  ako samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou.

Zriaďovacou listinou zo dňa 29.09.2000 mení Krajský školský úrad v Prešove od 1.09.2000 názov školy z pôvodného Osobitná škola  na Špeciálna základná škola. 

Škola sa nachádza v  prostredí mestskej obytnej zóny. Z východnej  strany susedí s hrádzou rieky Laborec. Zastavanú časť objektu  školy  tvorí päť  samostatných pavilónov. Tieto, spolu  s rozsiahlym  školským pozemkom s prevažne ihličnatým porastom, vytvárajú zázemie, umožňujúce vykonávať plnohodnotný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov s mentálnym postihnutím  a  pre žiakov zo znevýhodneného  sociálneho  prostredia.         

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk