1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne

Košická 8, Komárno 945 01

+421 35 7731166

szsvjmkomarno@gmail.com

szsvjmkomarno.edupage.org

Škola je zameraná na ľudové tradície a na regionálnu výchovu. Prvky ľudovej tradície a regionálnej výchovy sú zapracované v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch školy. Veľkú pozornosť venujeme pracovnej výchove, preto smerujeme k príprave žiakov na život aj praktickým spôsobom. Nemyslíme len na vzdelávanie. Neoddeliteľnou súčasťou nášho pôsobenia je i výchova žiakov, a preto sa snažíme v škole budovať zdravú klímu. Do vzťahov medzi rovesníkmi, medzi deťmi celej školy a ich pedagógmi sa snažíme vniesť vzájomnú úctu, toleranciu, pochopenie, pokoj a pohodu. Stupeň vzdelania, ktorý poskytuje naša škola je ISCED 1.

Naším cieľom je, aby deti získali nielen potrebné vedomosti, ale aj celý rad schopností dôležitých pre ich život.

Budeme viesť žiakov k tomu, aby sa naučili byť zodpovednými za svoje zdravie, vážili si svoj život a svoju prácu, ale tiež život a prácu iných.

Vzdelávanie žiakov postihnutých autizmom

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov žijúcich s autizmom je rozvíjať ich individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti potrebné pre ich praktický život a maximálne možné integrovanie do spoločnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa uplatňujeme individuálnu formu vzdelávania, ktorá vyhovuje individuálnym osobitostiam každého žiaka. Uprednostňujeme praktickú stránku vzdelávania. Využívame predovšetkým metódu TEACCH, ktorá zahŕňa štrukturalizáciu, vizualizáciu, individuálny prístup, rôzne formy motivácie, alternatívnu a augmentatívnu formu komunikácie.

Spolupracujeme s organizáciami: SPOSA, ZPMP a s  alokovanou praktickou triedou nitrianskej ŠZŠ internátnej a praktickej školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk