1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola v Sládkovičove vznikla 1.2.2005 v súlade s § 20 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorým je Mesto Sládkovičovo, tento zákon umožňuje školám rôzneho druhu a typu spájať sa do jednej právnickej osoby.

Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. V našom prípade je to spojenie základnej školy s materskou školou a základnej umeleckej školy. Čiže, Spojená škola v Sládkovičove má základnú školu, dve materské školy, základnú umeleckú školu a ich súčasťou sú centrum voľného času, školský klub detí a školská jedáleň.

V roku 2010 na základe dobrých výsledkov získala škola čestný názov "Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera."

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk