1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov, s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17,  Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov, uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.


Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov má 2 organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola Púchov
  • Praktická škola Púchov

Súčasťou školy je elokované pracovisko v DSS Nosice.

Po vyučovaní deti navštevujú  školský klub detí.

Škola má vlastnú telocvičňu,  dielňu a kuchynku.

Žiaci využívajú počítačovú učebňu a v piatich triedach je interaktívna tabuľa.

Škola má rozľahlý areál s detským ihriskom a altánkom.

Žiaci si rozvíjajú praktické zručnosti pri práci na  pozemku pre pestovateľské práce  a v skleníku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk