1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Pre deti od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie deti vrátane: žiaci s mentálnym postihnutím, deti a žiaci s viacnásobným postihnutím, deti a žiaci so sluchovým postihnutím, deti a žiaci s poruchami učenia, deti a žiaci s narušenou komunikačnom schopnosťou.

Prioritné činnosti zariadenia: depistáž, konzultácia s detskými lekármi a odbornými lekármi: neurológ, psychiater, očný lekár, ORL lekár, poradenská činnosť rodičom, zákonným zástupcom, školám a školským zariadeniam, stimulačné programy pre deti so sluchovým postihnutím, stimulačné programy pre deti s poruchami učenia, stimulačné programy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, stimulačné programy pre deti a žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím a viacnásobným postihnutím, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť, komplexná psychologická starostlivosť, komplexná starostlivosť o žiakov s problémovým správaním a pervazívnymi vývinovými poruchami.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk