1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Internátna Trenčianska Teplá

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Internátna Trenčianska Teplá

M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá 914 01

+421 32 65 914 64

szsitt@verejne.org

szsitrtepla.edupage.org

Sme spojená škola internátna, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži.

Špecálna základná škola internátna

vychováva a vzdeláva žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.  Zároveň denne i  individuálne vzdelávame  žiakov  s pervazívnou vývinovou poruchou- detským autizmom, ktorí sú mentálne postihnutí. Po ukončení školy  žiaci  s ľahkým mentálnym postihnutím môžu pokračovať v štúdiu na odborných učilištiach, alebo v  štúdiu v našej praktickej škole internátnej.

Praktická škola internátna  

je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy s ľahkým mentálnym postihnutím a pre absolventov špeciálnej základnej školy, ktorým bolo diagnostikované stredné a ťažké mentálne postihnutie. 

 Žiaci budú  po ukončení štúdia  zacvičení  v prácach profilujúceho voliteľného predmetu, na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

(pomocné práce v kuchyni, pomocné práce v záhradníctve a aranžovanie, výroba keramiky ...).

Špeciálna materská škola 

poskytuje predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením ( narušená komunikačná schopnosť, autizmus a pervazívne vývinové poruchy, mentálne postihnutie, porucha správania, zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, telesné a viacnásobné postihnutie). 

Súčasti spojenej školy:

školský internát  poskytuje ubytovanie žiakom špeciálnej základnej školy internátnej a  praktickej škole internátnej. Zároveň žiakom 1. - 10. ročníka organizačnej zložky špeciálna základná škola internátna poskytuje činnosť po vyučovaní školský klub detí.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk