1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Nováky

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Nováky

Pribinova 7, Nováky 972 71

046/5461170

szsnovaky7@gmail.com

szsnovaky.webnode.sk

ŠZŠ Nováky sídli v prenajatej budove tunajšej základnej školy, ktorej pôvodné určenie bolo školská družina. V tejto budove sa nachádzajú 2 triedy variantu A. Žiaci sú vzdelávaní vo vhodne vybavených triedach. 2 triedy variantu B a C sa nachádzajú v hlavnej budove základnej školy. Tie sú taktiež vhodne a esteticky vybavené a ich súčasťou je aj priestor pre školský klub. V budove ŠZŠ sa nachádza riaditeľňa, zborovňa, šatňa, toalety a sklad pre pracovný materiál. Žiaci majú k dispozícii počítačovú miestnosť, interaktívna tabuľa a dataprojektor slúžia učiteľom a žiakom pre skvalitnenie výučby. Pred budovou sa nachádza malé a veľké ihrisko pre potreby telesnej výchovy, ako aj telocvičňa v hlavnej budove základnej školy. Pre potreby pracovného vyučovania má škola k dispozícii kovodielňu.

Žiaci školy majú možnosť rozvíjať svoju mimoškolskú činnosť v rámci školského klubu detí, ktorý pracuje v dvoch oddeleniach. K dispozícii majú v tomto školskom roku 2 počítačové krúžky a športový krúžok. Počas celého školského roka majú žiaci možnosť zapájať sa do aktivít, ktoré organizuje buď škola samotná, alebo iné špeciálne základne školy. Zo súťaží, ktorých sa žiaci pravidelne zúčastňujú, môžeme spomenúť napr. Šikovná ihla (BnB), prehliadka dramatickej tvorivosti (DnV), Novácky šikula, krajské športové hry (PD), najkrajšie zvieratko (PE). Z aktivít, ktoré škola organizuje je to napr. Vianočná besiedka, Deň vody, Deň zdravej výživy, Svetový deň mlieka, Športový deň, Veselá olympiáda - MDD a iné.       

Popri ŠZŠ funguje aj OZ "Rodičia a priatelia ŠZŠ v Novákoch", na čele ktorého je Bc. Oľga Kitková. Hlavnou úlohou tohto OZ je pomoc žiakom ŠZŠ v Novákoch akoukoľvek formou. Či už sú to pomôcky pre deti, hračky ako aj školské výlety.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk