1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená základná škola v Nových Zámkoch

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená základná škola v Nových Zámkoch

F. Rákocziho 193/5, Nové Zámky 940 02

035/640 04 24

szsnzriaditel@gmail.com

szsrakocziho5.edupage.org

Spojená škola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, F. Rákocziho 5, Nové Zámky – Érsekújvár a Základná škola pri zdravotníckom zariadení Slovenská 11, Nové Zámky.

 Škola je plnoorganizovaná a  realizuje vzdelávanie v dvoch organizačných zložkách odlišného typu (špeciálna základná škola a základná škola pri zdravotníckom zariadení).

Výchovno-vyučovací proces školy prebieha podľa stabilného rozvrhu hodín s dodržiavaním psychohygienických zásad vyučovania.

 Základná škola pri zdravotníckom zariadení

(ďalej ZŠ pri ZZ) v  Nových Zámkoch sídli v priestoroch FNsP v Nových Zámkoch. Zabezpečuje vzdelávanie a výchovu žiakom, ktorí sú pre svoj zdravotný stav hospitalizovaní. Vyučovací proces vždy podľa pokynov zdravotného personálu s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav žiakov, pričom sa nadväzuje na učivo kmeňovej školy. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

Školský klub detí pri ZŠ pri ZZ zabezpečuje výchovné činnosti pre žiakov, ktorým sa poskytuje vzdelávanie v ZŠ pri ZZ.      

Špeciálna základná škola

v Nových Zámkoch poskytuje vyučovanie a výchovu v slovenskom a maďarskom jazyku. Sídli v prenajatej budove v centre mesta Nové Zámky.

Elokované pracovisko

špeciálnej  základnej školy sa nachádza v  Palárikove, Námestie Padlých hrdinov 7. Obe budovy sú dvojpodlažné, majú vlastnú kotolňu, telocvičňu a disponujú školským dvorom.

V škole sa realizuje výchovno-vzdelávací proces pre žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím vo veku 6 - 16 rokov, vo variantoch A, B a C. V odôvodnených prípadoch (najmä vážnych zdravotných), môže riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy povoliť vzdelávanie aj dlhšie, najdlhšie do 18. roku veku žiaka. 

Ide o štátnu školu, ktorá je dobre dostupná mestskou hromadnou dopravou, aj železničnou a autobusovou dopravou, dostupnou aj žiakom z vidieka.    Škola sa zameriava na výchovu a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím od roku 1948, teda má dlhú tradíciu v novozámockom regióne. 

Pri škole pôsobí centrum špeciálnopedagogického poradenstva a školský klub detí, ktoré sú súčasťou školy.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, logopedickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť ako aj súbor špeciálno-pedagogických reedukácií, psychologických a logopedických intervencií deťom  so zdravotným postihnutím od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie.       

      

  Víziou  je  profilovať  školu na kvalitné centrum  poskytujúce  vzdelávanie a  výchovu žiakom s mentálnym postihnutím pri rešpektovaní ich individualít.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk