1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Inštitút detskej reči

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI VÝVOJA REČI

Inštitút detskej reči

Železničiarska 13 (3. poschodie), 811 04, Bratislava

0903 436 795

info@detskarec.sk

detskarec.sk

Filozofia centra sa zakladá na  princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. Zariadenie prináša často ako prvé nové metodiky a prístupy v rámci logopedickej intervencie do praxe a zároveň používa najnovšie diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie. Špecialisti poskytujú starostlivosť najmä:

 • deťom ohrozeným z hľadiska oneskoreného, narušeného vývinu reči;
 • deťom s neplynulosťou, zajakavosťou alebo brblavosťou, dospievajúcim aj dospelým balbutikom;
 • deťom s nesprávnou alebo chybnou výslovnosťou, fonologickými ťažkosťami;
 • deťom ohrozeným vznikom špecifických porúch učenia a diagnostikovanými špecifickými poruchami učenia;
 • príprave detí na vstup do školy;
 • rodičom pri nácviku ich komunikačných zručností;
 • deťom/rodičom prežívajúcim úzkosť, riešiacich konkrétne pomenované problémy;
 • deťom v diagnostikovaní a rozvíjaní ich kognitívnych schopností;
 • pedagógom - poradenstvo pre prácu s našimi klientmi v škole a  školských zariadeniach;
 • iným odborníkom, logopédom - zapájaním sa do profesionálnej diskusie, osvety, publikovaním výsledkov výskumov.

Služby:

 • prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie
 • behaviorálny terapeutický prístup Lidcombe v oblasti zajakavosti
 • Laheyovej model v oblasti ranej intervencie pri narušenom vývine reči
 • prístup "Floor time"  v oblasti vývinových pervazívnych porúch
 • stratégie učenia pre deti v školskom veku
 • metóda dynamického interaktívneho čítania
 • metóda Story telling-story acting.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk