1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP v Bytči

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP v Bytči

Mičurova 364/1, Bytča 014 01

+421 41 553 32 21

cspp@szsibytca.sk

szsibytca.sk

Poskytujeme psychologické, logopedické, špeciálno-pedagogické, somatopedické, surdopedické a rehabilitačné služby formou ambulantnej starostlivosti.Našu klientelu tvoria deti a mládež so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Služby poskytujeme tiež zákonným zástupcom týchto detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnení, je potrebné uviesť, že sa jedná o deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutím.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk