1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Richnava

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Richnava

Richnava 189 , Richnava 053 51

053/447 32 33

skola@szsrichnava.sk

szsrichnava.webnode.sk

Je štátnou, plne organizovanou školou s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Od 1.1.2002 je školou s právnou subjektivitou.

Škola hospodári ako nezisková organizácia s finančnými prostriedkami získanými transferom zo štátneho rozpočtu, príspevkom od zriaďovateľa a z  iných zdrojov podľa osobitného predpisu. Škola hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

Poslaním našej organizácie je nielen vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, ale aj starostlivosť po stránke výchovnej, poradenskej, záujmovej, kultúrnej a rekreačnej.

Materiálno – technické vybavenie školy tvorí:

  •  Vlastné športové štúdio
  •  Dielne                                                                                  
  •  Počítačová učebňa
  •  Kuchynka, ktorú využívame v rámci PV 
  •  Školská a učiteľská knižnica

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk