1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna

Brezolupy 30, Brezolupy 957 01

038/7627070

admin@zsbrezolupy.edu.sk

www.zsibrezolupy.biznisweb.sk

Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna (do 1.9.2008 ZŠI pre nehovoriacich) bola zriadená z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj detí s narušeným vývinom reči, ktoré nemajú vytvorené v bežnej ZŠ. Škola má  prípravný až štvrtý ročník. Vyučuje sa v triedach s počtom maximálnym počtom 8 žiakov, čo umožňuje venovať sa im individuálne. Výuka prebieha podľa učebných osnov bežnej základnej školy s akceptovaním danej rečovej poruchy. Obsah učiva v prípravnom ročníku je zameraný na rozvoj matematických predstáv, priestorovej orientácie, hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania ako aj na rozvoj komunikačných schopností. Súčasťou učebných plánov všetkých ročníkov je vyučovací predmet Individuálna logopedická intervencia (ILI), ktorý vyučujú špeciálni pedagógovia- logopédi. Tým je pre žiakov zabezpečená denná logopedická starostlivosť. V rámci ILI žiaci prípravného ročníka tiež absolvujú Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, ktorý umožňuje dieťaťu zvládnuť pomerne náročnú fonematickú analýzu slova, čím sa vytvoria rozhodujúce predpoklady osvojenia si čítania a písania. Naša škola je vhodná predovšetkým pre deti s narušeným vývinom reči s diagnózou vývinová dysfázia, pre deti s ťažkou dysláliou, ale aj inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti.

Podmienky pre prijatie dieťaťa sú nasledovné:

  • veková hranica 6.rokov
  • odporučenie logopéda
  • odporučenie psychológa
  • žiadosť rodiča

Súčasťou školy je i Špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku a Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk