1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnické Bane

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri Zdravotníckom zariadení Kremnické Bane

Kremnické Bane 151, Kremnické Bane 967 01

045/ 6755 000

skolaslniecko@centrum.sk

spojskolakremnica.edupage.org

Základná škola pri zdravotníckom zariadení je súčasťou detského oddelenia pri psychiatrickej nemocnici v Kremnici, ktorú navštevujú žiaci takmer z celého Slovenska.

Škola má štyri triedy a jedno oddelenie ŠKD. Pedagógovia, ktorí vyučujú sú plne kvalifikovaní. Vyučuje sa systémom triedneho učiteľa. V každej triede je rôznorodosť žiakov, viac ročníkov a skupín.

Po príchode žiakov do školy sa pedagógovia snažia ich zaradiť do vyučovacieho procesu a individuálnym špeciálno – pedagogickým prístupom im pomáhajú zvládnuť adaptáciu. V ZŠ pri ZZ sa vzdelávajú žiaci podľa variantu D – štyri vyučovacie hodiny denne t. j. 20 hodín týždenne. Chorým a zdravotne oslabeným žiakom zabezpečuje pomocou osobitných výchovno – vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie. Žiak na hodinách jednotlivých predmetoch nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole. Rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu žiaka, ich momentálnym schopnostiam a možnostiam.

Počas vyučovania sa dôsledne dodržiavajú základné psycho – hygienické zásady, upevňujú sa medziľudské vzťahy a vytvára sa nestresové prostredie. Triedni učitelia spolupracujú s kmeňovými školami hospitalizovaných žiakov. Pri odchode žiakov sa poskytujú  kmeňovým školám školské dotazníky, kde sú zaznamenané hodnotenia za obdobie pobytu a učivo, ktoré prebrali v škole. Hodnotenie prebieha priebežne. Vysvedčenie sa žiakom na tunajšej škole nevydáva.

V priebehu školského roka sa v rámci finančných možností pravidelne dopĺňajú pomôcky a didaktická technika, ktorá výrazne ovplyvní kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk