1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Dolinského

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Dolinského

Dolinského 1, 841 01, Bratislava

02 / 6453 4756

ssdolinskeho@gmail.com

dolinskeho.sk

Naša Spojená škola sa nachádza na Dolinského ulici v Bratislave. Tvorí ju viacero zložiek.

Organizačnými zložkami Spojenej školy sú:

Špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Experimentálna základná škola pre žiakov s poruchami učenia a správania
Praktická škola


K našej škole patria aj Školský klub detí a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Špeciálna základná škola, ktorá vznikla v roku 1977, je našou najstaršou zložkou.

Spojená škola poskytuje:

Vzdelanie a výchovu žiakov s mentálnym postihnutím (A, B a C variant).

Stredoškolské vzdelanie v Praktickej škole, ktorá bola zriadená v septembri 2002 pre absolventov špeciálnej základnej školy s ťažším mentálnym postihnutím (B a C variant). Pripravuje žiakov na život v rodine, v domácnosti i na prácu v chránených dielňach.

V prípravnom ročníku sa venujeme deťom po dovŕšení 6 rokov, ktoré majú špeciálno-pedagogický problém. Hravou formou ich pripravujeme na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej škole.

Experimentálna základná škola pre žiakov s poruchami učenia a správania vzdeláva žiakov, ktorí majú ťažkosti zo vzdelávaním v bežnej základnej škole. V triedach je maximálne 8 žiakov, ku ktorým pedagógovia pristupujú individuálne s ohľadom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Ako prví na Slovensku sme začali vzdelávať žiakov s autizmom.

Pred a po vyučovaní môžu žiaci navštevovať Školský klub detí.

V roku 1996 bola pri našej škole zriadená Špeciálno-pedagogická poradňa, ktorá sa v súčasnosti nazýva Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Poskytuje psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo, diagnostické služby a korekcie špeciálno-pedagogických problémov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk