1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov

Duklianska 2, Prešov 080 01

+421 (0) 51 77 11 360

riaditel@spojenaskola.info

spojenaskola.info

Organizačné zložky školy

  • Základná škola s materskou školou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, 
  • Základná škola s materskou školou Pavla Sabadoša pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 
  • Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 
  • Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna,
  • Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, 
  • Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne, 

Súčasti školy

  • Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, Hurbanistov 6, Prešov
  • Školský internát, Duklianska 2, Prešov
  • Školská jedáleň, Duklianska 2, Prešov

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk