1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Zameranie: 

Rehabilitačné centrum Harmony sa zaoberá problémom neuspokojivého stavu včasnej diagnostiky pri poruchách vývojovej kineziológie. Pacienti prichádzajú na prvé vyšetrenie veľmi často až po 6. mesiaci veku, prípadne až po roku, pretože niektorí odborní lekári (napr. niektorí detskí neurológovia) zaujímajú vyčkávacie stanovisko, čo je z hľadiska vývojovej kineziológie neprijateľné. Dôsledkom je, že nezasahujeme do vývoja dieťaťa včas a kvalitatívne, čo sa môže prejaviť podstatným predĺžením doby liečby a premeškaním najefektívnejšieho obdobia pre liečbu.

 

Popis:

RC Harmony poskytuje komplexnú terapiu pohybových porúch u detí s neurologickými, ortopedickými a traumatologickými ochoreniami. Najčastejšie ide o neurologické ochorenia - neurovývojové poruchy v ranom detskom veku /detská mozgová obrna/, poruchy psychomotorického vývoja, neurodegeneratívne ochorenia, nervovo svalové ochorenia, demyelinizačné ochorenia, úrazy pohybovej sústavy, centrálnej a periférnej nervovej sústavy, vertebrogénne obtiaže, ortopedické ochorenia- skoliózy, pooperačné, poúrazové stavy, reumatologické ochorenia, a iné. Základom rehabilitácie a nevyhnutnou súčasťou diagnostiky a terapie pohybových porúch je diagnostický a terapeutický systém Vojtova metóda (Vojtov princíp). Použitím Vojtovej metódy je priamo ovplyvnená riadiaca časť motoriky v centrálnej nervovej sústave. Prostredníctvom terapeutických modelov, nastavením polohy a aktiváciou určitých bodov môžeme u pacienta aktivovať svalové súhry, ktoré pozorujeme u detí v priebehu motorického vývoja do 1 roku veku. Vývojová kineziológia, ktorá je súčasťou terapeutickej metodiky, sa zaoberá motorickým vývojom dieťaťa. Umožňuje nám dostatočne včas odhaliť príznaky ohrozenia vývoja dieťaťa a vďaka tomu môžeme okamžite zahájiť kvalitnú liečbu s cieľom dosiahnuť optima možného pohybového vývoja.

 

Služby:

  • Pilates reformer 
  • Combofit terapia 
  • Neurofeedback
  • LOKOMAT

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk