1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola - ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Ľubochni

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola - ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Ľubochni

Školská 150/9, Ľubochňa 034 91

+421444391600

zsnedu@gmail.com

zsnedu.edupage.org

Základná škola pri Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave  bola zriadená v roku 1958 na opakované  žiadosti rodičov detí, ktoré boli liečené v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

Od roku 1990 bolo  v priestoroch Endokrinologického ústavu pre školu vyhradené prvé poschodie nad detskou jedálňou v Kollárovom dome. K dispozícii škola mala 200 m štvorcových plochy, na ktorej boli : jedna trieda, počítačová učebňa, miestnosť pre ŠKD, riaditeľňa, zborovňa, sociálne zariadenia a kabinet učebných pomôcok. 

V súčasnosti sa Základná škola pri zdravotníckom zariadení  nachádza  v budove materskej školy, Školská 150/9,  v  priestoroch patriacich obci.  K dispozícii má dve učebne, v jednej z nich prebieha vyučovanie, druhá učebňa slúži ako školský klub. Obidve učebne sú vybavené počítačmi. V školskom klube je žiakom k dispozícii interaktívna tabuľa, klavír, stacionárne bicykle, rotopedy, spoločenské hry  a pomôcky na sebarealizáciu žiakov . Priestory školy sú síce menšie, no sú útulné a vyzdobené prácami žiakov. 

V Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave sa liečia deti s týmito zdravotnými ťažkosťami: cukrovka (diabetes mellitus), poruchy štítnej žľazy, poruchy vzrastu (nízky alebo vysoký vzrast), ochorenia obličiek, poruchy telesnej hmotnosti (obezita, extrémna chudosť) a deti s ostatnými zdravotnými ťažkosťami na báze porúch žliaz  s  vnútornou sekréciou.

Liečebný pobyt žiakov  má momentálne  priemernú  dĺžku od 5 do 7 kalendárnych dní, v niektorých závažných prípadoch aj viac. Títo žiaci bežne navštevujú kmeňovú školu v mieste svojho  bydliska, kde sú zaradení medzi ostatných  zdravých žiakov.  

Národný endokrinologický a diabetologický ústav má celoslovenskú pôsobnosť, preto máme v našej škole žiakov  z celého územia Slovenska. Zaškoľujeme  žiakov  zo základných škôl (1.-9.roč.), z príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií (príma-kvinta),   žiakov  zo špeciálnych základných škôl, i žiakov  zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Ročne je zaškolených v našej škole 200 -   300   žiakov.

Cieľom školy je  vytvárať primerané podmienky na výchovno-vzdelávací proces pre žiakov, ktorí sa liečia v NEDÚ a kvalitným vzdelávaním zabezpečiť, aby títo žiaci po ukončení pobytu plynulo pokračovali vo vzdelávaní na kmeňovej škole. Zároveň vytvárať na škole pozitívnu klímu, ktorá bude priaznivo pôsobiť na ozdravujúci proces žiakov a súčasne sa spolupodieľať na harmonickom rozvoji osobnosti každého dieťaťa.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk