1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Súkromné ŠCPP Očko v Banskej Bystrici

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

Súkromné ŠCPP Očko v Banskej Bystrici

Slnečná 34, Banská Bystrica 974 01

048/423 0908

stadetore@gmail.com

www.detskecentrumbb.sk

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.

Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.

V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, sociálny pracovník, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, ktorej má možnosť byť prítomný.

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

Psychologické poradenstvo a diagnostiku intelektu, školskej zrelosti, diagnostiku problémov s učením a pozornosťou, problémového správania sa a celého spektra osobnostných, emocionálnych, psychosomatických problémov detí a dospievajúcich a diskusie na rôzne témy.

Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia, s čiastočným oslabením výkonu, vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, konzultácie a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom, predškolským zariadeniam, základným školám, poskytovanie špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k individuálnemu začleneniu žiaka v základnej škole.

Logopedickú diagnostiku, terapiu, skríning, prevenciu pre všetky druhy a stupne narušenej komunikačnej schopnosti individuálne alebo formou skupinových tréningov, skríning detí s poruchami reči, vyhľadávanie detí so sklonmi k poruche čítania medzi predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov ZŠ za účelom rýchleho zahájenia potrebnej terapie. Vyšetrenie reči a jazykových schopností potrebných pre čítanie u prvákov a predškolákov. Vyšetrenie výslovnosti, porozumenia reči, gramatického citu,.... u Vašich detí „PREDÍĎME ŤAŽKOSTIAM V UČENÍ“.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk