1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Aké sú naše ciele?

  • Poskytovať všestrannú pomoc a  podporu (predovšetkým finančnú) postihnutým s neurologickými a motorickými poruchami pohybového systému, členom ich rodín a podporovať zlepšenie kvality ich života.
  • Vyhľadávať postihnutých s  cieľom informovať ich o  existencii združenia a  o  aktivitách, ktoré vykonáva.
  • Poskytovať všestrannú pomoc, najmä prostredníctvom osvetovej činnosti a  poradenstva, vo všetkých oblastiach života.
  • Komunikovať s  organizáciami a  štátnymi orgánmi, ktorých činnosť súvisí alebo ovplyvňuje život,  možnosti liečby a  realizácie sa najmä telesne postihnutých ľudí a  snažiť sa presadiť zmeny a opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životnú a  sociálnu situáciu postihnutých a ich rodín.
  • Realizovať aktivity smerujúce k  získaniu finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité najmä na rehabilitáciu konkrétnych postihnutých pacientov v  rehabilitačných zariadeniach, alebo na iné zlepšenie či uľahčenie ich životnej a  sociálnej situácie.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk