1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Elokované pracovisko ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou v Žiline

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Elokované pracovisko ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou v Žiline

Rybné námestie 1, Žilina 010 01

041 5166417

skola@zsinks-jamnik.sk

zsijamnik.edupage.org

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník je neplnoorganizovaná škola. Má pre primárne vzdelávanie  zriadené prípravné až 4. ročníky ZŠ. Paralelné ročníky sa otvárajú podľa počtu prihlásených žiakov na jednotlivý školský rok. V triedach je maximálne 10 žiakov.

Kapacita ZŠI pre žiakov s NKS v Jamníku je sedem tried. Súčasťou školy je školská jedáleň, školský internát a školský klub detí.

Od školského roka 2014/2015 má škola Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42 s kapacitou 6 tried. Súčasťou elokovaného pracoviska je aj školská jedáleň a školský klub detí.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk