1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP pri SŠ v Lučenci

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP pri SŠ v Lučenci

Karola Supa 48, Lučenec 984 01

0911 941 273

cspplc@centrum.sk

zsisplc.edupage.org

Poskytujeme depistáž a prevenciu, komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú diagnostiku, komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú rehabilitáciu, včasnú stimuláciu postihnutých detí, individuálnu špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť, stimulačné programy pre deti raného a predškolského veku: podľa Laheyovej modelu, metóda podľa Guberina, rytmika rúk a prstov podľa V. A. Gladica, Auditívno-verbálna metóda podľa W. Estabrooksa, rozvíjanie fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina; Škola Pozornosti od Achutinovej – Pylajevovej, prvky Montessori metódy a iné, predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách, HRV biofeddback; kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu; autogénny tréning, progresívnu svalovú relaxáciu podľa Jacobsona; špeciálno-pedagogické, psychologické a sociálno-právne poradenstvo; spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálno-pedagogických metód, postupov a programov; prednášky, semináre a krátkodobé pobyty pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov; osvetovú činnosť.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk