1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Daniela Hudecová, PhD. ­ klinický logopéd. Zameriava sa na diagnostiku a intervenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. Venuje sa oblastiam: 

  • poruchy artikulácie
  • poruchy hlasu 
  • poruchy plynulosti reči 
  • narušený vývin reči 
  • špecifické poruchy učenia 
  • poruchy reči pri ochoreniach mozgu ( cievne príhody, nádory, zápaly, úrazy...)
  • poruchy reči pri rázštepoch 
  • symptomatické poruchy reči (narušená komunikačná schopnosť sprevádzajúca iné ochorenia, postihnutia alebo narušenia)
  • auditívno-verbálna terapia a poradenstvo

Diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti poskytuje aj v anglickom jazyku.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk