1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna materská škola internátna v Lučenci pre sluchovo postihnutých

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna materská škola internátna v Lučenci pre sluchovo postihnutých

Ul. Karola Supa 48, Lučenec 984 01

+421 047/451 18 55

zsisplc@pobox.sk

zsisplc.edupage.org/a/specialna-materska-skola-internatna

Našim cieľom je vybudovať progresívnu špeciálnu školu, ktorá je svojim školským vzdelávacím programom, používanými výchovno-vzdelávacími metódami a komplexnými poradenskými službami smerovanými na deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na ich rodičov, zameraná na rozvoj ich schopností a zručností s cieľom poskytnúť základ pre ich budúce vzdelávanie, profesijný a osobný život.

Zameranie činností v MŠ:

  • rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole,
  • rozvíjanie a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku;pedagogickí zamestnanci dbajú na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy, často deti k umývaniu rúk vyzývajú.

Súčasťou školy je Školský klub.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk