1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Spojená škola, Tehelná 23 v Lipanoch je plne organizovaná spojená škola, ktorej zložky sú špeciálna základná škola, odborné učilište a praktická škola. Súčasťou školy sú centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a školský klub detí. Triedy sa vzdelávajú v dvojsmennej prevádzke. Školu tvorí jedna budova s jednou detašovanou triedou. Patrí do komplexu základných a stredných škôl. Súčasťou školy sú aj odborné učebne (cvičná kuchynka, pracovná dielňa, dielňa na murárske práce a dielňa na manikúru apedikúru), rozcvičovňa, relaxačné centrum a ihrisko s umelým povrchom. V budove školy sa nachádza knižnica pre žiakov a učiteľov, kabinet učebníc a učebných pomôcok. Súčasťou školy je aj autistická trieda. Výchovný proces pokračuje v školskom klube detí. Všetci žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v rôznorodej krúžkovej činnosti. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí s dostatkom parkov a zelene. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a školského dvora. Učebne sú svetlé, čisté a vkusne zariadené, pre žiakov s viacnásobným postihnutím sú triedy a vstup do školy bezbariérové. Vedenie školy aj vedúci MZ motivujú triednych učiteľov k tomu, aby každá trieda bola jedinečná, taká, aká vyplýva z ich cítenia, z potreby žiakov aj ako výsledok výchovno-vzdelávacieho procesu. O zeleň v okolí sa pravidelne staráme.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk