1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Spišské Vlachy

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Spišské Vlachy

Partizánska 1, Spišské Vlachy 053 61

053 / 3811 053

spisskevlachyssi@gmail.com

www.szsspv.edu.sk

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA Spišské Vlachy patrí do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Košice, odboru školstva.
Sídli na Partizánskej ulici 13 v Spišských Vlachoch a má bohatú históriu. Jej vznik sa datuje v roku 1947, kedy sa začalo s výchovou a vzdelávaním detí s mentálnym postihnutím v meste Spišské Vlachy.

Má tri organizačné zložky:

  • Špeciálnu materskú školu internátnu,
  • Špeciálnu základnú školu internátnu
  • Praktickú školu internátnu.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov v triede Špeciálnej materskej školy, od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole. Organizačnou súčasťou školy je školská jedáleň, školský klub detí a školský internát.
Hlavným cieľom edukačnej činnosti v našej škole je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov s rešpektovaním kultúrnej rozmanitosti s akceptovaním a rešpektom multikultúrnych odlišností detí a dospelých, vychovať človeka, ktorý si uvedomuje svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí. Hlavným princípom vzdelávania je, aby každý žiak zažil v škole úspech a rozvíjal sa podľa svojich schopností a možností. Tradície našej školy nás zaväzujú pokračovať v dobrých výsledkoch práce s deťmi s mentálnym postihnutím tak, aby sa edukácia najviac približovala skutočnému životu, a aby sa absolventi školy čo najviac uplatnili v spoločnosti.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk