1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP pri ZŠ v Trenčine

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP pri ZŠ v Trenčine

Ľudovíta Stárka 12, Trenčín 911 01

cspptn@gmail.com

0948 853 113

szsitrencin.edupage.org

Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika klientov, intervencia a poradenstvo so zameraním na:

 • posudzovanie školskej zrelosti
 • individuálna logopedická starostlivosť
 • včasná stimulácia postihnutých detí
 • stimulačné programy pre deti predškolského veku
 • predškolská príprava pre deti s odkladom školskej dochádzky
 • rehabilitačné masáže klientov
 • terapeutická práca s klientmi
 • komplexná starostlivosť o integrované deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných, stredných školách, poradenstvo pri voľbe povolania
 • poradenstvo v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchova k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, verejnosť
 • sociálne poradenstvo 
 • právne poradenstvo 

Terapie:

 • HRV Biofeedback
 • Bazálna stimulácia
 • Metóda fonematického uvedomovania podľa Eľ. Konina
 • KUPOZ
 • Autogénny tréning
 • Rehabilitačné masáže
 • Terapeutická práca s deťmi

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk