1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Zariadenie sociálnych služieb Kamilka

POSKYTOVATELIA SLUŽBY VČASNEJ INTERVENCIE (DETI DO 7 ROKOV)

Zariadenie sociálnych služieb Kamilka

Námestie M. R. Štefánika 8, Maňa 941 45

0910 999 360

svikamilka@gmail.com

www.zssmana.sk

„KAMILKA“, ZSS je koedukované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre deti a dospelých v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a v zariadení podporovaného bývania.

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom v nepretržitej prevádzke, sociálna rehabilitácia je realizovaná inštruktormi sociálnej rehabilitácie na základe programu sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom prijímateľa.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk