1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Šahy

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Šahy

F. Rákócziho II, 1, Šahy 936 01

036 / 741 11 35

szsiasmsi@nextra.sk

ssisahy.edupage.org

V súčasnom období školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením vo variante A, B, C. Cieľom a poslaním školy je postupná humanizácia a modernizácia vzdelávacieho procesu a príprava žiakov na spoločenskú a pracovnú integráciu.

V rámci strategických úloh: vytvárame prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT rozvíjame komunikačné a personálne schopnosti žiakov kladieme dôraz na rozvoj vzťahu žiakov k manuálnej práci najmä na samostatnosť a sebaobsluhu využívame vlastný potenciál žiaka (nielen kognitívny proces získavania vedomostí), ale uprednostňujeme osobnostný rast žiaka, jeho vzťah k životnému prostrediu a k sebe samému. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý zabezpečuje popoludňajšiu záujmovú činnosť našich žiakov. Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni pri ŠZŠ.

Súčasťou je:

  • Špeciálna materská škola
  • Špeciálna základná škola
  • Odborné účilište internátne
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk