1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Hipoterapia je jedinečná liečebná metóda využívajúca pohyb koňa. Jazda na koni lieči a upokojuje. Pohyb koňa je jedinečný tým, že sa podobá ľudskej chôdzi. Pre mnohých ochrnutých či inak postihnutých je jazda na koni jedinou možnosťou ako sa prejsť vo vzpriamenej polohe, i keď na nohách zvieraťa, z čoho tiež vyplýva i kladný vplyv na psychiku. Hipoterapia má výborné účinky aj pri nervových poruchách, či už ide o detskú mozgovú obrnu alebo stavy po mozgových porážkach i epilepsií. Prirodzený pohyb koňa má vlastnosti ako ľudská chôdza. Napríklad deti, ktoré nemôžu chodiť, môžu na chrbte zvieraťa precítiť vo svojej panvovej oblasti pocit, aký býva pri normálnej chôdzi. Kôň týmto deťom v podstate nahrádza nohy. Tak isto pri psychických problémoch je jazda na koni blahodárna. Pôsobí vyrovnávajúco, čo sa odráža na zmene vlastností človeka – zlepšením sebavedomia, odbúravaním nedôvery, úzkosti a strachu, tlmením hyperaktivity, vytváraním pocitu zodpovednosti, vzťahu k poriadku, vytrvalosti a húževnatosti. No najdôležitejšie zo všetkého je, že sa to deje prirodzene a nenútene.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk