1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Polomka

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Polomka

Štúrova 60, Polomka 976 66

+421 486193121

specialnazspolomka@gmail.com

polomkaszs.edupage.org

Špeciálna základná škola Polomka je v evidencii všetkých škôl Slovenskej republiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Patrí medzi rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorej štatutárnym zástupcom je riaditeľka školy.

Súčasťou školy je školský  klub  detí. Škola realizuje edukačný  proces podľa vypracovaného "Školského vzdelávacieho programu" a "Školského výchovného programu", ktoré sú základnými dokumentami  školy . 

Vyučovanie prebieha v predmetoch podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED I. V Špeciálnej základnej škole  Polomka vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím. Vnútorne sa člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na:

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

V hlavných úlohách kladieme dôraz na rozvíjanie schopností, zručností ako aj postojovú a hodnotovú orientáciu žiaka. Cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov:

  • aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, potrebné pre profesionálnu prípravu,
  • aby získali kompetencie v súlade s učebnými osnovami,
  • aby si osvojili správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu,
  • aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou,
  • ŠZŠ navštevujú žiaci z Polomky a okolitých obcí.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk