1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Trhovište

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Trhovište

Tichá 50, Trhovište 072 04

0566495292

szstrhoviste@gmail.com

szstrhoviste.edupage.org

Špeciálna základná škola s elokovanými triedami v Trhovišti je plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. i II. stupńa. Sme samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Naša škola je umiestnená v dvoch objektoch, a to: v prenajatých priestoroch ZŠsMŠ Trhovište a v novej budove ŠZŠ. V prenajatých priestoroch prevádzkujeme sedem tried II. stupńa, jednu triedu I. stupňa, zborovňu, riaditeľňu, kanceláriu, počítačovú miestnosť, dielňu a kuchynku. Využívame aj školské ihrisko a školský pozemok, ktoré patria ZŠsMŠ Trhovište. V druhom objekte ŠZŠ prevádzkujeme štyri triedy I. stupńa, zborovňu, zariadenia pre osobnú hygienu. Škola je umiestenná na ulici, na ktorej sú sústredené najdôležitejšie inštitúcie obce - obecný úrad, polícia, zdravotné stredisko, pošta. V súčasnosti má škola 11 tried a navštevuje ju cca 100 žiakov. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni ZŠsMŠ Trhovište.   

Od 1. septembera 2009 uskutočňujeme výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Podľa stupńa mentálneho postihnutia vzdelávame žiakov vo variante A (ľahký stupeň MP), vo variante B (stredný stupeň MP) a variante C (ťažký a hlboký stupeń MP). Žiakov prijímame do školy na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Prijímanie žiakov do školy - podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s MP určuje §7 ods.1-4 vyhlášky č.322/2008 Z.z. o špeciálnych školách. Do našej školy prijímame len žiakov s MP a žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s preukázateľným stupňom MP.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk