1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Považskej Bystrici

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Považskej Bystrici

SNP 1653/152,017 07, Považská Bystrica 017 01

042 4261427

riaditel@ssipb.sk

spojenaskolainternatnapb.edupage.org

Špeciálna materská škola
Školský vzdelávací program pre špeciálnu materskú školu pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami pre predprimárne vzdelávanie od 1.9.2019

Špeciálna základná škola internátna

Škola sa nachádza v  budove, ktorú máme v trvalom užívaní. Je to účelová budova so zavedenou vodou, elektrinou, plynom, je napojená na verejnú kanalizáciu. Vykurovaná je plynovou kotolňou v rámci centrálneho vykurovania sídliska. V uplynulom roku prešla veľkou rekonštrukciou. Na škole sme vymenili okná a svietidlá, budova sa zateplila a vyregulovali sme kúrenie.  Budova pozostáva z troch navzájom prepojených častí:

a/ časť s triedami a s kanceláriami pre administratívu

b/ stravovacia a hospodárska časť

c/internát a ŠMŠ

Paktická škola

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností mentálne postihnutým žiakom alebo žiakom mentálne postihnutým v kombinácii s iným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje vzdelávanie v odbornom učilišti. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce tak, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách. Po ukončení vzdelávania v praktickej škole žiaci získavajú vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na pomocné práce pod dohľadom zodpovednej osoby.

Dĺžka vzdelávania je 1, 2 alebo  3 roky. Vzdelávací program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy  žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.  Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať t.j. na domáce a pestovateľské práce.

V škole vzdelávame žiakov z mesta Považská Bystrica a  okolitých obcí okresu Považská Bystrica a  okresu  Púchov a Bytča

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk