1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Prievidza

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Prievidza

Úzka č.2, Prievidza 971 01

+42146 543 14 96

skolaspecial@ssipd.sk

skolaspecialpd.edupage.org

Spojená škola internátna (SŠI) v Prievidzi poskytuje vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením - s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa.

Úlohou školy je zabezpečiť pre deti so zdravotným znevýhodnením optimálne podmienky na  vzdelávanie a ich osobnostný rozvoj, ktoré by im nemohla zabezpečiť škola  bežného typu.  

V SŠI vzdelávame deti od predškolského veku až po dosiahnutie dospelosti.

  Podľa veku žiakov je SŠI štrukturovaná na 3 organizačné zložky :

 • Špeciálna materská škola   (pre deti od 3 do 7rokov)
 • Špeciálna základná škola internátna  (od 6 rokov po ukončenie PŠD)
 • Praktická škola (po ukončení PŠD)

 Podľa stupňa MP  je vzdelávanie žiakov  štrukturované nasledovne :

 •  triedy A variant - pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím
 •  triedy B variant - pre žiakov so stredným mentálnym postihnutím
 •  triedy C variant - pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím
 •  triedy pre žiakov s autizmom alebo ďaľšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP

   Súčasťou SŠI je aj:  

 •  1. Školský klub detí
 •  2. Školský internát
 •  3. Školská jedáleň 
 •  4. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk