1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Odborárska v Košiciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Odborárska v Košiciach

Odborárska 2, Košice 040 01

+421 55 7999945

ssodborarska2ke@gmail.com

szsodborarska.edupage.org

 Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice patrila od 1. 9. 1978 do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zriaďovateľom školy bol Okresný úrad Košice.

 Od 1. septembra 2018 zriadená Spojená škola, Odborárska 2, Košice s organizačnými zložkami:

  • špeciálna základná škola,
  • základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • od 1. septembra 2019 boli zriadené aj triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Škola sa nachádza v Mestskej časti Košice – Sever. Neďaleko školy vedú hlavné komunikácie s množstvom dopravných spojov, takže je ľahko dostupná pre žiakov, zamestnancov a verejnosť z okolitých i vzdialenejších lokalít. Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí  bývajú predovšetkým v Mestskej časti Košice – Džungľa, v lokalite Ťahanovce, ale aj v Centrách pre deti a rodinu – Mliečna ulica, Hurbanova ulica, Nižná Kamenica a v Krízovom centre. Viacerí žiaci dochádzajú aj zo vzdialenejších miest. Približne 90% žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola je plne organizovaná s právnou subjektivitou.

V školskom roku 2019/2020 našu školu navštevuje 130 žiakov s mentálnym postihnutím variantu A, B a C. Vyučovanie prebieha v 15 triedach. Hlavnou činnosťou školy je výchova a vzdelávanie žiakov vo veku 6 až 15 rokov v rámci povinnej desaťročnej školskej dochádzky.

Škola ponúka kvalitnú výchovu a vzdelávanie. Snahou je, aby úroveň vzdelávania, aj napriek niektorým spoločenským trendom, neklesala. V škole pracujú žiaci v popoludňajších hodinách pod vedením skúsených pedagógov v ŠKD a pod záštitou Súkromného centra Filia aj v záujmových útvaroch rôzneho zamerania. V nich majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a talent najmä v oblasti umenia a kultúry, zdravia a pohybu, pracovných činností a pri práci s počítačom. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk