1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola s materskou školou Kysucké Nové Mesto

Lipová 622, Kysucké Nové Mesto 024 01

041/4212958

szs.knmesto@gmail.com

szsknm.edupage.org

Špeciálna základná škola v Kysuckom Novom Meste sa nachádza v Žilinskom kraji na dolných Kysuciach. Škola je situovaná v peknom a tichom prostredí.

Špeciálna základná škola poskytuje vzdelanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výchovno-vzdelávací proces realizuje podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady žiakov a poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie zapojiť do spoločnosti, do pracovného procesu a bežného života.

Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a stupňu postihnutia žiakov, na základe čoho je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Variant A - je určený pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Oproti základnej škole rešpektuje pomalšie tempo žiakov. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti.

Variant B - je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základné vedomosti, zručnosti a návyky. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov a žiaci môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole.

Variant C - je určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov.

Dve triedy C variantu sú zriadené na elokovanom pracovisku v Centre sociálnych služieb Fantázia na Belanského ulici v Kysuckom Novom Meste, nakoľko títo žiaci sú klientmi CSS.

Vzdelávanie žiakov s autizmom - sa realizuje prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných na základe záverov psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Žiaci sa vzdelávajú podľa programu TEAACH.

Súčasťou školy je špeciálna materská škola.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk