1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Poskytuje špecializované sociálne poradenstvo prostredníctvom poradcu  pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinným príslušníkom. Odborná činnosť – sociálna rehabilitácia podporuje samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť fyzickej osoby s rozvojom a nácvikom zručností ,ale aj aktivizuje schopnosti a posilňuje návyky pri sebaobsluhe, taktiež pri základných sociálnych aktivitách. Občianske združenie Čistá duša poskytuje celodennú stravu podľa záujmu prijímateľov sociálnej služby  a zahŕňa   raňajky, desiatu, obed a olovrant.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk