1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

V Základnej škole s materskou školou, Ul. Pavlovova 17, Topoľčany sa realizuje výchova a vzdelávanie chorých a zdravotne oslabených žiakov preškolského a školského veku.

Úlohou školy je:

  • zabezpečiť školopovinným deťom kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, ako to dovoľuje ich zdravotný stav a rozvíjať ich aktivity mimo vyučovania v školskom klube detí,
  • prostredníctvom špeciálnej pedagogickej činnosti prispieť k úspešnému priebehu liečny a doliečovania.

Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Vzdelávacím programom pre žiakov chorých a zdravotne oslabených: ISCED 1/ primárne vzdelávanie a ISCED 2/ nižšie sekundárne vzdelávanie, ktorý je individuálne modifikovaný so zreteľom na aktuálny zdravotný stav chorého a zdravotne oslabeného žiaka.

Vzdelávanie má individuálny charakter. Rozvrh hodín je prispôsobený dennému režimu nemocnice, resp. oddeleniu. Rozsah vyučovacej doby pre žiaka určuje riaditeľ školy po dohode s ošetrujúcim lekárom.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk