1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Vráble pri Reedukačnom centre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Vráble pri Reedukačnom centre

Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble 952 01

037/7832523

rcvrable@gmail.com

rcvrable.edupage.org

Reedukačný detský domov Vráble vznikol  1.1.2005 sa na základe transformačného projektu, ktorý bol schválený MŠ SR a KŠÚ Nitra, kde ŠZŠI Vráble sa pretransformovala na Reedukačný detský domov a ŠZŠI sa stala jeho súčasťou. Vznikol nový subjekt  s právnou subjektivitou na základe novej zriaďovacej listiny vydanej KŠÚ Nitra. Reedukačný detský domov vznikol podľa zákona č. 279/1993  Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov,  vyhlášky MŠ SR č. 119/1980 Z.z. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MŠ SR č. 212/1991 Z.z.  špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

Právnu subjektivitu preberajúceho deklaroval Krajský školský úrad v Nitre ako zriaďovateľ zriaďovacou listinou č. sp.: 2004/008336 zo dňa 16.12.2004

Internát ŠZŠI sa zmenil na domov a tak v ňom mohli byť umiestnení len žiaci – chovanci RDD s nariadenou ústavnou výchovou /NÚV/ alebo nariadenou ochrannou výchovou /NOV/ na základe rozhodnutia súdu.   Od 1.1.2005 boli do RDD umiestnení chovanci na základe rozhodnutia Diagnostického centra /DC/ Bratislava a na základe  rozhodnutia súdu o NÚV  alebo o NOV priamo z  DC Bratislava alebo iných RDD  a detských domovov Slovenska.

Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble bolo zriadené  v súlade s § 122 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov k 1.9.2008 Riadi sa podľa uvedeného zákona a jemu podliehajúcimi vyhláškami, hlavne: vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a  vyhláška MŠ SR č. 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach. Jeho súčasťami sú: ŠZŠ, školský internát a školská jedáleň.

ŠZŠ je súčasťou zariadenia, kde sa vzdelávajú všetci žiaci RC a žiaci s dennou dochádzkou. V školskom roku 2020/2021 máme v Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) štyri triedy pre chlapcov reedukačného centra (variant A) a dve elokované triedy pre žiakov s dennou dochádzkou (nie sú klientmi RC; variant A a B).

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk