1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP pri ZŠ v Myjave

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP pri ZŠ v Myjave

Továrenská 63/1, Myjava 907 01

034/6212895

szsmyjava@gmail.com

szsmyjava.edupage.org

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný  od normy. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci vzdelávaní v materských školách , základných školách, v špeciálnej základnej škole  v detských domovoch, z  Praktickej školy a klienti Denného Stacionára Úsvit Myjava. Ponúkame komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú diagnostiku, psychologické intervencie, špeciálnopedagogické intervencie, konzultácie s rodičmi, pedagógmi, školskými psychológmi. Ako novinku ponúkame pre klientov a ich rodinných príslušníkov KBT- kognitívno-behaviorálnu terapiu.

Sú to klienti s : 

  •  s mentálnym postihnutím
  •  s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
  •  so sluchovým postihnutím
  •  so zrakovým postihnutím
  •  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (PAS)
  •  s viacnásobným postihnutím
  •  s poruchami správania
  •  s vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dyskalkúlia )
  • s  telesným postihnutím 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk