1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov.

Žiaci sa vzdelávajú vo variante A /ľahké mentálne postihnutie/, v 1.-9.ročníku.

Vyučovanie A variantu prebieha v budove na Valovej ul. 40.

Žiaci vzdelávaní vo variante B /stredné mentálne postihnutie/ sa vzdelávajú v budove na Žilinskej ul. 51 Navštevujú nižší, stredný a pracovný stupeň špeciálnej školy.

Triedy C variantu /ťažké mentálne postihnutie/ sú umiestnené v budove na Žilinskej ul.51 a navštevujú ich žiaci s kombinovaným mentálnym a telesným postihnutím.

V budove sa nachádza aj trieda pre žiakov s autizmom.

Žiaci všetkých variantov môžu navštevovať školský klub.

Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni na Cirkevnej základnej škole v Piešťanoch.

 

Praktická škola

Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Vyučovanie prebieha v budove na Žilinskej ul.51 v 1. – 3. roč.

Žiaci sa pripravujú na prácu v chránenom pracovisku. Sú zacvičení v odbore :

- pomocné práce v kuchyni

- pomocné práce v administratíve

- pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní

Štúdium na škole je 3 ročné a žiaci po ukončení dostávajú záverečné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní školy /nedostávajú výučný list/.

 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach, so súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára .

V popoludňajších hodinách sa na oddeleniach uskutočňuje výchovná činnosť v školskom klube.

Od šk.roku 2016/17 škola vzdeláva aj žiakov počas liečebného pobytu v Adeli Medical Centre. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách v rozsahu určenom lekárom.

 

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1.9.2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v novej budove školy na Agátovej ul. Prevádzka špeciálnej materskej školy je v čase od 8.00 do 12.00. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho sa im poskytuje logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, tiež canisterapiu a animoterapiu. V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

 

Centrum voľného času

Centrum voľného času  je určené pre zdravotne znevýhodnenú mládež vo veku od 15 do 30 rokov. Poskytuje záujmové vzdelávanie mladým ľuďom, ktorí ukončili školské vzdelávanie a majú záujem ďalej rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a záujmy prostredníctvom práce v záujmových útvaroch. Centrum je v prevádzke denne od 8 do 14 hod. každý deň v priestoroch školy na Žilinskej ul.51.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

  • 31.01.2022 17:40

    Máme veľmi radi túto školu spojenú s materskou školou. Veľmi príjemné učiteľky a učitelia. Majú vybavenú multisenzorickú miestnosť, pravidelná je animoterapia... Veľmi príjemný a odborný kolektív :)

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk