1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ŠCPP pri spojenej škole v Pezinku

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI ROZVOJA INTELEKTU

ŠCPP pri spojenej škole v Pezinku

Komenského 25, Pezinok 902 01

033 / 6423973

komenskeho@szspk.sk

www.szspk.sk

CŠPP v Pezinku je poradenské zariadenie, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a  prognostiku, špeciálnopedagogickú intervenciu vzhľadom na individuálne špeciálnopedagogické potreby zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím ohrozených detí a mládeže. 

Prioritné činnosti CŠPP:

  • Depistáž – zameranie na včasné vyhľadávanie a podchytenie detí a mládeže z špeciálno-pedagogickými potrebami.
  • Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika a určenie následnej prognózy.
  • Rehabilitácia /výchovná, liečebná a sociálna/ primárne zameraná na deti z špeciálno-pedagogickými potrebami a sekundárne na jeho rodinné, sociálne zázemie a školské vzdelávanie.
  • Odborná pomoc pri integrovanom vzdelávaní mentálne postihnutých detí
  • Sledovanie a vyhodnocovanie vhodnosti zaškolenia a školskej úspešnosti zdravotne postihnutých detí.
  • Odborné poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie.
  • Špeciálnopedagogická a psychologická rediagnostika a v prípade potreby odporúčanie zmeny daného typu školy a vzdelávania dieťaťa.
  • CŠPP úzko spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradňou, centrom psychologicko - výchovnej prevencie a  s mnohými ďalšími inštitúciami a odborníkmi z regiónu Pezinok.

Zamestnanci CŠPP vedú aj odbornú prax študentov Pedagogické fakulty UK v Bratislave a v niektorých prípadoch poskytujú konzultácie k diplomovým prácam, zapožičiavajú odbornú literatúru, tlačové dokumenty aj interné materiály. Pôsobnosť CŠPP je regionálna pre okres Pezinok, neodmietame však ani klientelu z iných okresov. Práca zariadenia je zameraná na vekovú kategóriu detí a mládeže od 3 – do 25 rokov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk