1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Evanjelická spojená škola internátna Červenica

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Evanjelická spojená škola internátna Červenica

114 Tuhrina, Červenica 082 07

+421/51/77 90 215

essi.cervenica@gmail.com

www.eszscervenica.sk

HISTÓRIA VZDELÁVANIA HLUCHOSLEPÝCH.

  • Hluchoslepota je závažné postihnutie zraku a sluchu, ku ktorému sa v mnohých prípadoch pridružuje aj iné, či už mentálne postihnutie, telesné postihnutie, ADHD, autizmus a iné. Kombinácia porúch týchto zmyslov zapríčiňuje vývinové, vzdelávacie, komunikačné a výchovné problémy, ktoré neumožňujú takémuto jednotlivcovi vzdelávať sa v školách pre zrakovo postihnutých alebo sluchovo postihnutých. Je potrebné, aby sa vzdelávali v špeciálnych školách pre hluchoslepé deti, ktoré majú špecifické programy pre ich postihnutie.
  • V minulosti existoval názor, že jednotlivci s hluchoslepotou nie sú vzdelávateľní. Takto postihnutí ľudia ostávali buď v rodinách, kde sa im nedostávalo adekvátneho vzdelávania alebo boli umiestnení v ústavoch pre mentálne postihnutých a pre nevidiacich. V týchto zariadeniach neexistovali žiadne špeciálne programy pre vzdelávanie takto postihnutých osôb...
  • Nie je presne známe, kto a kde začal vzdelávať jednotlivcov s týmto závažným postihnutím. Prvé zmienky o vzdelávaní a výchove jednotlivcov s hluchoslepotou siahajú do 18. storočia . Začali sa o to zaujímať v krajinách ako Veľká Británia, USA, Nemecko, Holandsko a Poľsko.
  • Medzi najznámejšie vzdelávané osobnosti patria: Laura Brigman, Helen Keller, Oľga Skorochodovová.
  • V minulosti sa pedagógovia zameriavali na vzdelávanie deti s hluchoslepotou len s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Len niektorí absolventi dosiahli vysokoškolské vzdelanie. Ale dnes už vieme, že každé dieťa s hluchoslepotou je vzdelávateľné. Na to, aby sa dokázalo vyvíjať a začleniť sa do života okolo seba potrebuje vhodnú motiváciu, program výchovy a vzdelávania "šitý na mieru". Potrebuje, aby sa mu dostalo adekvátnej pomoci. Potrebuje stimul, ktorý ho dovedie k dosiahnutiu svojich potrieb, túžob a očakávaní. Na svojej ceste životom potrebuje pomocnú ruku. Jeden básnik, sám postihnutý touto závažnou diagnózou povedal: ..." Svet hluchoslepých je taký veľký, kam siahajú končeky jeho prstov...".
  • Na Slovensku vznikla prvá škola pre vzdelávanie žiakov s touto diagnózou v Červenici pod názvom Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk