1
Darujte úsmev druhým

Ak sa rozhodnete darovať nám pravidelný mesačný dar, pomôžete nám lepšie naplánovať naše aktivity.

15€ 35€ 65€ 120€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre zdravotne znevýhodnených. Ďakujeme :)

5€ 15€ 35€ 55€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Centrum detskej reči

ODBORNÍCI A PERSONÁL V OBLASTI VÝVOJA REČI

Centrum detskej reči

Námestie Jozefa Herdu č.1, Trnava 674 01

centrumreci@gmail.com

centrumreci.sk

Zameriavajú sa na deti so zdravotným znevýhodnením a pracuje s nimi už od útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Klientom poskytuje špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku a terapiu. Pri psychologickom vyšetrení sa diagnostikuje úroveň intelektu a osobnosť dieťaťa. Logopedické služby sa zameriavajú na zisťovanie komunikačných a jazykových schopností, ktoré sa snažia s dieťaťom rozvíjať. Pri špeciálno-pedagogických službách sa zameriavajú na zistenie úrovne vedomostí a zručností a overuje sa príprava do školy, prípadne náprava porúch učenia.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk