1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Topoľčanoch

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Topoľčanoch

Tovarnícka 1632, Topoľčany 955 01

038 5320021

ssi.topolcany@gmail.com

szsiapstopolcany.edupage.org

Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632 v Topoľčanoch poskytuje primárne vzdelanie  žiakom, ktorí sú v závislosti od stupňa postihnutia zaradení do variantov A, B alebo C v základnej škole a nižšie sekundárne odborné vzdelanie žiakom v praktickej škole. Po skončení základnej školy môžu žiaci variantu A pokračovať vo vzdelávaní v odborných učilištiach a žiaci variantu B a C  v praktickej škole. Mnohí žiaci okrem primárneho mentálneho postihu majú aj iný druh postihnutia. Pri práci so žiakmi s kombinovaným postihnutím, napríklad s telesne postihnutými, žiakmi s autizmom a ťažko mentálne postihnutými žiakmi pomáhajú učiteľovi  asistenti.

Škola je umiestnená v dvoch pracoviskách -na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch a na Ulici Dr. Pantočku v Tovarníkoch. Na oboch pracoviskách sú zriadené odborné učebne pracovného vyučovania,  počítačové učebne a takmer všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami. Pre žiakov s ťažkým telesným postihnutím sú priestory na Ulici Dr. Pantočku bezbariérové a upravené pre ich potreby. Triedy pre ťažko mentálne postihnutých a pre žiakov s telesným postihnutím sú  vybavené relaxačným kútikom alebo relaxačnou miestnosťou.

Súčasťou školy je školský internát s kapacitou 30 detí. Popoludňajšiu činnosť zabezpečuje školský klub detí.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk